5 städer instit utveckl

Denna information uppdaterades 2015-05-05 18:28
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: 5 towns inst dvlpment

Totalt utbetalt:

3.9 miljoner kr

Typ av bistånd: Personalbistånd exkl. KTS

Partner: ÅF-Swedish Management Group

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2005

Region: Lettland

Institutionsutvecklingsprogram för VA-bolag i fem mindre lettiska städer. Implementering sker parallellt med investeringsprogram. Svenska vänortskommuner ingår i programmet. (Contribution, komponent 1 utgörs av konsultinsats för anbuds- utvärdeing).

Institutional Development Programme for Water Utilities in five small and medium sized towns in Latvia. The implementation is taking place in parallel with investment programme. Co-operation with Swedishfriendship towns are included in the programme. (Contribution, component 1, includes consultancy services for bid ev.)

Kommentera gärna: