AMS-Arbetsförmedlingar

Denna information uppdaterades 2011-04-04 9:50
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Labour Market Measures

Totalt utbetalt:

2 miljoner kr

Typ av bistånd: KTS

Partner: AMS Arbetsförmedlingen

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2001

Region: Lettland

Ett fortsatt samarbete mellan Arbetsmarknadsstyrelsen och Latvian State Employment Board, med syfte att öka kapaciteten på både lokal och central nivå i planering, organisation och utvärdering av aktiva arbetsmarknadsåtgärder. Två modell kontor med svensk assistans kommer att sättas upp.

Continued cooperation between the Swedish National Labour Market Board, AMS, and the Latvian State Employment Board, LSEB, aiming at strengthening the capacity at both central and local level as to planning, organising and evaluating active labour market measures. Twomodel labour offices will be supported by Swedish assistance.

Kommentera gärna: