Antibiotikaresistens

Denna information uppdaterades 2012-09-22 2:04
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Antibiotikaresistens

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: ÖEK, Hälso & sjukvård, östeuro

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2010

Region: Lettland

Hälso- och Sjukvårdens Östeuropakommitté. På initiativ av Kerstin Ödman, Social departementet, förbereder en arbetgrupp att ansöka till Sidas ÖE om medel att etablera en plattform för samordning av nätverk som arbetar med att förebygga och förhindra spridninga av antibiotika resistens inom och mellan länder i Östersjöomr.

Kommentera gärna: