Art for Sustaninability

Denna information uppdaterades 2012-05-02 5:59
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Art for Sustaninability

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Galleri Abbekås

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2007

Region: Lettland

Galleri Abbekås planerar ett projekt som ska vara en reflektion på vår tids alarmerande miljöhot samt den debatt som skapats bland beslutsfattare och forskare. Projektet vill erbjuda ett forum för unga konstskapare att bidra till debatten. Två konstnärer från respektive land kring Östersjön kommer bjudas in att ställa ut två verk var,

Kommentera gärna: