Balders Hus

Denna information uppdaterades 2015-02-25 17:25
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: The House of Balder

Totalt utbetalt:

14 000 kr

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Utbildning Nordost AB

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2009

Region: Lettland

Utbildning Nordost AB. En förstudie för att skriva ett gemensamt projekt till Centeral Baltic. Att göra en studieresa till Estland, Lettland och Litauen. Varje besök arrangeras av och förbereds av respektive vänort. Kommer att få ta del av arbetsmetoder, förhållningssätt och hur intergration fungerar. KOmmer även att på- börja en gemensam projektbeskrivning.

Kommentera gärna: