BALTEX

Denna information uppdaterades 2014-01-20 12:09
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: BALTEX

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Sveriges Meterologiska och Hyd

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2008

Region: Lettland

SMHI ansöker hos Östersjöenheten om medel för att genomföra ett workshop för att stärka och vidmakthålla forskningssamarbete och insamlande av data i en gemensam databas inom klimatforskning för Östersjöns avrinningsområde. Intresset för data- och forskningssamarbete har minskat i flera samarbetsländer och ett workshop skulle innebära en nystart.

BALTEX is the European Continental-Scale Experiment (CSE) of the Global Energy and Water Cycle Experiment (GEWEX) within the World Climate Research Programme. Objectives of the experiment are a better understanding of the water and energy cycles of the Baltic Sea drainage system,climate variability and change, scenarios of future climate.

Kommentera gärna: