Barns rättigheter ENMCR

Denna information uppdaterades 2014-10-19 15:26
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Childrens right ENMCR

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Rädda Barnen

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2007

Region: Lettland

Rädda Barnen (RB), ansöker om medel för integrerande av Östersjöstaters univ. i ett europeiskt akademiskt nätverk kring barns rättigheter (BR). RB har lagt grunden för ett europeiskt nätverk för akademiker, forskare, frivilligorg., offentliga myndigheter och studenter som inom olika ämnesinriktningar utbildar och forskar i BR. The European Network of Masters in Children’s Rights (ENMCR

Kommentera gärna: