Barntåget HI

Denna information uppdaterades 2013-11-04 6:40
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Childrens Train HI

Typ av bistånd: Info/Kom inom utv.samarb

Partner: Hjälpmedelsinstitutet

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2004

Region: Lettland

Hjälpmedelsinstitutet har samlat svensk expertis, material och verktyg för barn med speciella utbildningsbehov i en utställning kallad Barntåget. Utställningen kommer under våren 2004 besöka de tre Baltiska länderna och i anslutning till utställningen arrangeras seminarier och workshops för föräldrar, personal inom vård och omsorg, lärare och skolpersonal samt politiker och tjänstemän.

The Swedish Handicap Institute has gathered materials and tools aimed at children with special educational needs in an exhibition called Childrens Train.The Ministries of Education in the three Baltic countries has asked for a visit by the Childrens Train. The project consists of the preparations for, transportation and arrangement of the Childrens Train one week respectively in Estonia, Latvia and Lith

Kommentera gärna: