BERAS Implementation

Denna information uppdaterades 2013-07-25 2:07
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: BERAS Implementation

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Stift.Biodynamiska Forsk.inst

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2009

Region: Lettland

BERAS (Baltic Ecological recycling Agriculture and Society) implementation syftar till att förbereda för ett projekt inom det nya Östersjöprogrammet. Projektet kommer att utöver konkret arbete med livsmedelssystemet från gårdsnivå till konsument även att inkludera kommuner och regioner som vill planera infrastruktur för ett lokalt och kretsloppsanpassat livsmedelssystem .

BERAS (Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society) implementation includes a concrete work with the food logistic system from farmer to consumer and will even include municipalities and regions planning for a local sustainable infrastructure in the food system.

Kommentera gärna: