BjörnMat Natures Food AB

Denna information uppdaterades 2012-05-04 8:21
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: BjörnMat Natures Food AB

Totalt utbetalt:

350 000 kr

Typ av bistånd: Avskrivningslån

Partner: Björnmat Natures-Food Import

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2001

Region: Lettland

StartÖst avskrivningslån, BjörnMat Naturés-Food Import & Export AB. Förädling av odlade och vildväxande bär och svamp för export och försäljning på den lettiska marknaden.

StartEast Write Off Loan, BjörnMat Naturés-Food Import & Export AB. Refinement of cultivated and wild berries and mushrooms for export andfor sale at the Latvian market.

Kommentera gärna: