BNAL 3

Denna information uppdaterades 2014-12-22 9:17
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: BNAL 3

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Föreningen Norden

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2009

Region: Lettland

Föreningen Norden. BNALs överordnade mål är att vara en plattform för erfarenhetsutbyte, förmedling av kontakter samt utveckling av nya samarbetsprojekt. Syftet med detta stödprojekt till BNAL är att skapa ett uthålligt nätverk av folkhögskolor och andra institutioner i Östersjöregionenn som arbetar med vuxnas lärande. Ett nätverk som sprider erfarenheter av gemensamma samarbetsprojekt i regionen.

Kommentera gärna: