Bollplank Löwendal

Denna information uppdaterades 2014-07-12 3:49
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Bollplank Löwendal

Typ av bistånd: Projektstöd

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2009

Region: Lettland

Konsult Bo Löwendahl firma Bollplank Senior Konsult. Sida har i regl- eringsbrevet för 2009 fått uppdrag att fortsätta versamhet gällande utveckla Swe realationer i Östersjöregionen, sprida erfarneheter från EU-finansierade samverkansaktivitet i Östersjöomr. samt som tilkommer uppgifter avända medel för insataser med syfte att förberedea och underlätta genomförande av EU:S Östersjöstategi.

Taggar:

Kommentera gärna: