CBSS Task Force SMI

Denna information uppdaterades 2013-04-06 8:12
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: CBSS Task Force SMI

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Smittskyddsinstitutet

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2004

Region: Lettland

Stöd till Östersjöstaternas Råds Aktionsgrupp för smittskydd i Östersjöområdet. Stöd genom Smittskyddsinstitutet avseende 1. Tuberkuloskontroll och 2. Antibiotikaresistens

Support to CBSS Task Force on Communicable Diseases in the Baltic Sea Region. Support channelled via the Swedis Institute for Infectious Disease Control, concerning 1, Tuberculosis control and 2, Antibiotics resistance

Kommentera gärna: