Delt. Worldbioenergy

Denna information uppdaterades 2013-07-06 17:46
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Particip.Worldbioenergy

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: SVEBIO Sv.Bioenergi.Fören

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2009

Region: Lettland

SVEBIO. Syftet med att bjuda in baltiska delegationer är att uppmärk- samma baltiska beslutsfattare och experter på den svenska system- kunnandet på bioenergiområdet och i förlängningen få till stånd affärer mellan svenska företag och baltiska beställare inom den offentliga sektorn.

Kommentera gärna: