Diffusa utsläppskällor

Denna information uppdaterades 2014-12-26 20:29
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Diffuse sources

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: SLU Inst skoglig resurs/geomat

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2009

Region: Lettland

SLU.Länderna runt Östersjön står inför en utmaning att kraftigt minska utsläppen från diffusa utsläpp som tex jordbruket, samtidigt som både klinmatförändringen och ekonomiska faktorer troligen kommer att driva på en ökad produktion i östersjöområdet. För att klara ut- maningen krävs ökad kunskap både på regional- och nationell nivå samt inom berörd näringar.

Kommentera gärna: