Dignified Return 2

Denna information uppdaterades 2014-09-20 18:32
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Dignified Return 2

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Kvinnoforum

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2009

Region: Lettland

Stiftelsen Kvinnoforum.

Through cross-border collaboration, a well co-ordinated return of trafficking victims to the country of origin or third country will be achieved.

Kommentera gärna: