Domstolsadm. Lettland

Denna information uppdaterades 2012-05-13 14:22
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Court adm Latvia

Totalt utbetalt:

1.2 miljoner kr

Typ av bistånd: KTS

Partner: Department of Social Welfare a

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2001

Region: Lettland

En studie för att i detalj studera administrationen hos rättsskipande instanser och förhållandet mellan dessa och justitiedepartementet, studien kommer också att innehålla rekommendationer för en andra fas, i vilken problem, ineffektivitet och svagheter kommer att åtgärdas.

A study to identify in detail the administrative functioning of the courts and the relationship between the courts and the Ministry of Justice, including recommendations for a second phase during which problems, inefficiencies and weaknesses will be tackled.

Kommentera gärna: