ECOBALTICA

Denna information uppdaterades 2014-09-28 19:00
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: ECOBALTICA

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Högskolan i Kalmar

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2006

Region: Lettland

Eco Balticas idé är att lära unga att skriva konferensuppsatser, göra konferenspresentationer, lära sig att uppträda på internationella konferenser och i liknande sammanhang, skapa internationella kontakter, ta fram underlag för fortsatta samarbetsprojekt etc.

Kommentera gärna: