Energetiska material

Denna information uppdaterades 2014-11-26 18:07
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Energetic materials

Totalt utbetalt:

86 000 kr

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: KCEM Komp.Centr Energetiska

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2009

Region: Lettland

Intressentföreningen för Kompetenscentrum för Energetiska Material. Etablerandet av ett nätverk/cluster/formaliserat samarbet kring Östersjön inriktat på hållbart långsiktigt samarbete inom explosivämnesområdet.

Kommentera gärna: