Förstudie ungdomsutbyte

Denna information uppdaterades 2015-08-20 13:20
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Förstudie ungdomsutbyte

Totalt utbetalt:

114 000 kr

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Svenska Röda Korset

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2010

Region: Lettland

Svenska röda korset. Konkreta resultat inom ramen för förstudie är att skapa förutsättning för en lägerverksamhet i Tukums samt ett utbyte mellan Rödakorslägret på GOtland och i Tukums. Väsentliga bygg stenar är: lägerledare, lägerinnehåll samt finasering.En konkretisering av dessa förutsättningar kommer att ske under förstudien.

Kommentera gärna: