Frequency Project

Denna information uppdaterades 2014-10-22 3:56
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Frequency Project

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Kommunikationsmyndigheten PTS

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Agreed

Avslutades år: 2011

Region: Lettland

Kommunikationsmyndigheten PTS Framtagning av en modell för förenklad och mer effektiv frekvens- koordinering mellan Östersjöländerna, dels framtagning av en modell för samverkan kring marknadskontroll avseende radio- och terminalutrustning. Regeringsuppdrag.

Kommentera gärna: