Frihetens kvinnor II

Denna information uppdaterades 2011-04-04 9:49
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Women of freedom II

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Mälardalens Kvinnolobby

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2009

Region: Lettland

Stiftelsen Mälardalens Kvinnolobby. Projektet skall bidra till att skapa ökad förståelse på samhällsnivå i de baltiska staterna såväl son i Sverige. Genom erfarenhetsutbyte och kunskap om kvinnors vilkor i tider av förändring och förnyelse skall projektet bidra till inter- kulturell förstålse och framtidstro. Själva samarbetet ger i sin tur incitament till genomförande och utveckling av liknade projekt.

Kommentera gärna: