Future design days

Denna information uppdaterades 2011-04-04 9:49
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Future Design Days

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Föreningen GRASP Studio

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2008

Region: Lettland

Föreningen GRASP studio. Ett adessregister med minst 50 adresser på personer och organisationer inkl en kort presentation av deras verk- samhet samt uppgifter om hur de kan aktiva för att skapa bättre för- utsättningarinom hållbar utveckling. -Samarbetsprojekt mellan svensk högskola och högskola bland Östersöländer ska påbörjas inom temat. -Affärsprokjekt initieras mellan företag i två länder.

Kommentera gärna: