Fysisk planering 2

Denna information uppdaterades 2014-11-16 5:59
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Spatial planning 2

Totalt utbetalt:

170 000 kr

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Hushållningssällskapet

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Agreed

Avslutades år: 2009

Region: Lettland

Gotlands läns hushållningssällskap.Att bedriva seminarer och work- shops, liksom benchmarkingverksamhter inom stadsbyggnadsprocesser m.a.o världsarvsfrågor. Att etablera ett fungerade nätverk i Östersjöregionen. Skapa arbetsmodeller för lokalt deltagande och medborgare inflytande i fysiska planerinsprocesser vid exploatering av känsliga områden.

Kommentera gärna: