Getlini Avfall

Denna information uppdaterades 2015-05-27 0:17
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Getlini Solid Waste

Totalt utbetalt:

7 miljoner kr

Typ av bistånd: Investeringar

Partner: Government of Latvia

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2005

Region: Lettland

Insatsen är en del av ett investeringsprojekt delvis finansierat av Världsbanken. Syftet är att utveckla Rigas soptipp Getlini till att bli en modern avfallsbehandlingsanläggning med minimal påverkan påomgivande miljö. Insatsen omfattar såväl stöd till lakvatten behand- ling och kontrollsystem för utsläpp samt stöd till institutionsutv.

The contribution is a part of a World Bank investment project, aiming at transforming the major waste disposal site of Riga (Getlini) to a modern sanitary landfill. Sidas support cover leachate treatment, environmental monitoring system and institutional strengthening by twinning between the local company and a Swedish waste company.

Kommentera gärna: