Global reporting-09

Denna information uppdaterades 2011-04-04 9:51
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Global reporting-09

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Global Reporting

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2010

Region: Lettland

Kommentera gärna: