Grasp Raw

Denna information uppdaterades 2011-04-04 9:51
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Grasp Raw

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Föreningen GRASP Studio

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2010

Region: Lettland

Grasp Studio gjorde 2007 en förstudie för att skapa kontakter i Est, Pol, Let, Lit samt Rys. De ca 60 kontakterna var intresserade och positiva till konferensen (se 76700268).Att i börja av 2009 presen- tera innehåll och föreläsare. Mål med konferensen är att skapa inter- nationella och nationella uppmärsamnhet inom design och hållbar utv samt nya affärskontakter som genererarnaffärer i Östersjöregionen.

Kommentera gärna: