Greppa näringen

Denna information uppdaterades 2014-11-04 20:56
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Focus on nutrients

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Länsstyrelsen, Stockholms län

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2008

Region: Lettland

Övergödning är ett av huvudproblemen för Östersjöns miljö. Jordbruket står för merparten av utsläpp tillhörande diffusa näringsutsläpp. LST i Sthlm ska i en förstudie söka lämplig strategi för att fram- gångsrikt överföra arbetsmodellen samt hela/delar av kampanjen Greppa näringen till ett eller flera av länderna Est, Let,Lit, Pol. Jordbruket ska minska utsläpp av näringsämnen till vatten.

Focus on nutrients is in Sweden considered as a powerful tool to improve the agricultural extension service to the farmers concerning environmental issues. The feasibility study aims to evaluate the key issues pertinent to introducing extension campaigns like the swedish Focus on nutrients in one or more countries in the Baltic.

Kommentera gärna: