Hope for the villages

Denna information uppdaterades 2014-09-04 1:23
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Hope for the villages

Totalt utbetalt:

5 000 kr

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Stiftgården i Rättvik

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2007

Region: Lettland

Hope for the villages har sitt ursprung i kontakter och samtal inom ECG,European Contact Group, som är ett ekumeniskt nätverk av kyrkor och kyrkliga organisationer i Europa. I Sverige har Sveriges kristna råd det övergripande medlemsskapet medan det praktiska arbetet bedrivs av Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan

Kommentera gärna: