ImPrim

Denna information uppdaterades 2015-08-24 9:36
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: ImPrim

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: ÖEK, Hälso & sjukvård, östeuro

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Agreed

Avslutades år: 2011

Region: Lettland

Hälso- och sjukvård Östereuropakommitté.

The Kalingrad Oblast participation in the ImPrim project is aiming at taking advantage of an already granted EU-project for Primary Health care (PHC9 development in the Baltic Sea Region (BSR). The ImPim projedct aims at creating prerequisites for omproved quality and equity in PHC for de the people in countries around the Baltic Sea.

Kommentera gärna: