International Forestry Ca

Denna information uppdaterades 2014-03-21 14:19
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: International Forestry Ca

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: SLU Inst skoglig resurs/geomat

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2008

Region: Lettland

Institutionen för Sydsvensk Skogsvetenskap har en vision om att etablera ett nätverk för tidigare Östersjöstudenter från Euroforesteprogrammet och att knyta ihop ett sådant nätverk med olika skogsorg. och andra relevanta skogsföretag/skogsintressenter. Ett första steg för att bättre testa bäringen på den visionen bedöms vara att samla in mer kunskap.

Southern Swedish Forest Research Centre (ESS) Euroforester MSc programme makes an important contribution to developing human capacities for the increasingly internationalised forestry sector in the Baltic Sea region. To reinforce these positive effects application to the Baltic Sea region request support for a project that would a network of programme graduates.

Kommentera gärna: