Jordbrukshistoria

Denna information uppdaterades 2015-08-26 13:35
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: History of agriculture

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: GotlandsLäns hemslöjdsförening

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2006

Region: Lettland

Ett inledande kontaktseminarium där utställningen jordbrukshistoria i bilder ska bidra till ökad kunskap, ökat utbyte och förståelse mellan länderna. Insatsen förväntas öka möjligheterna för att starta ett Interregfinansierat projekt under programperioden 2007-2013 inom jordbruk/livsmedel- miljö och kvalitet.

Kommentera gärna: