Jurmala FS

Denna information uppdaterades 2014-10-14 8:58
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Jurmala FS

Typ av bistånd: KTS

Partner: SWECO

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2001

Region: Lettland

Feasibilitystudie: Jurmala Water Services Development. Studien är insatsförberedande och ämnar ge förslag på en genomförbar, ekonomoskt och ekologiskt hållbar, lång- (2000-2015) och kortsiktig (2000-2003) investeringsplan för uppgradering av VA-sytemet i Jurmala. Svensk samarbetspart är SWECO International AB.

Feasibilitystudy: Jurmala Water Services Development. The main objective is to develop a comprehensive, priortised viable and affordable Investment Program for improvement of Jurmala water services sector in a long (2000-2015) and a short term (2000-2003). Swedish counterpart is SWECO International AB.

Kommentera gärna: