KIMO Östersjön

Denna information uppdaterades 2013-11-22 14:49
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: KIMO Baltic Sea

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Simrishamns kommun

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2008

Region: Lettland

Simrishamns kommun har för avsikt att aktivt verka för bildandet av ett Marint Centrum, ett Naturrum för södra Östersjön. Vi vill skapa en mötesplats där information,kompetens, kunskap och upplevelser om Östersjöns marina miljö står i centrum. Vi vill medverka till att skapa ett friskar hav i ekologisk balans, en säkrare sjöfart och ett fortsatt yrkesfiskeför kommande generationer.

Kommentera gärna: