Klimatförändringar

Denna information uppdaterades 2014-06-02 6:10
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Climate Change

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: SMHI Sv.Meteorolog Inst.

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Agreed

Avslutades år: 2011

Region: Lettland

SMHI Begreppet klimat visualisering hänvisar till interaktiv forskning plattformar, använder datorgrafik för att skapa visuella bilder av orsakerna och effekterna av klimatförändringar och begränsning och anpassning alternativ.

SMHI The concept of climate visualization refers to interactive research platforms, using computer graphics to create visual images of causes and effects of climate changes as well as mitigation and adaption options.

Kommentera gärna: