Korruptionsbekämpning

Denna information uppdaterades 2015-07-20 12:36
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Fight corruption

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Länsstyrelsen, Stockholms län

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2007

Region: Lettland

Stockholm Jämt initierar projektet om gränsöverskridande organiserad brottslighet för att öka kunskapen hos lokala, regionala och nationella beslutsfattare. Tanken är att ämnet skall komma att ingå som en naturlig del i RTP-processen. Arbetet skall bedrivas i form av workshops, analysarbete, seminarier och, i slutändan, genom utformandet av ett internationellt projekt.

Kommentera gärna: