Kustzonsmodell SMHI

Denna information uppdaterades 2015-05-11 12:05
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Modelling coastal zones

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Sveriges Meterologiska och Hyd

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2007

Region: Lettland

SMHI har under flera år utvecklat vattenkvalitetmodeller för sjöar, vattendrag och kustvatten i södra Sverige. Modellkonceptet benämns HOME Vatten. Tillämpningen av modellerna förutsätter ett nära samarbete med berörda länsstyrelser. Till modellerna finns ett webbaserat användargränssnitt, där olika aktörer kan genomföra scenariestudier i kustzonen och dess avrinningsområden

Kommentera gärna: