kvinnliga ftg-komp.utv

Denna information uppdaterades 2015-04-16 16:46
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Women entrepre-compet dev

Totalt utbetalt:

609 000 kr

Typ av bistånd: KTS

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2001

Region: Lettland

Utbildningsprogram för kvinnliga företagare i Lettland. Insatsen syftar till att stärka kvinnors position på arbetsmarknaden. Projektet genomförs tillsammans med lettiska kvinnoorganisationer och fokuserar på företagsledning. Det svenska stödet uppgår till 665 000 SEK. Svensk samarbetspart är Sydsvenska Handelskammaren.

This is a training program for female entrepreneurs in Latvia, aimed at strengthening women’s position at the labour market in general and as managers in particular. The program is carried out in cooperation with Latvian women’s organizations and focus on general business management. The swedish contribution amounts to 665 000 SEK.

Kommentera gärna: