Läruppdrag NUTEK

Denna information uppdaterades 2015-05-17 13:59
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Leraning task NUTEK

Typ av bistånd: Projektstöd

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2007

Region: Lettland

Östersjöenheten är i behov av konsultstöd för utveckling av det läruppdrag som skall genomföras ihop med Nutek och SKL, som definierats i regleringsbrevet för 2007. Behovet består i att utarbeta metoder och strategier inför påbörjandet av det praktiska arbetet. Arbetet bedrivs ihop med ett par av enhetens handläggare.

Kommentera gärna: