Lett: asylutb. gränspolis

Denna information uppdaterades 2011-09-26 10:37
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Lat: asylum border guards

Totalt utbetalt:

116 000 kr

Typ av bistånd: Personalbistånd exkl. KTS

Partner: Migrationsverket

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2002

Region: Lettland

Utbildningsinsats för lettiska gränspolisen avseende asylhantering vid gränsen, ett för dem nytt ansvarsområde. Insatsen skall bidra till utvecklingen av gränsoplisens egna utbildning inom området och därigenom skapa bättre förutsättningar för en korrekt asylhantering vid gränsen.

The project aims at enhancing the competence of the Latvian Border Guard as to the handling of the asylum procedure at the borders. This is a new area of responsibility for the Latvian border staff and the project should contribute to introducing a new component in their internal training system re the asylum procedure.

Kommentera gärna: