Liepaja avfall, förstudie

Denna information uppdaterades 2015-02-08 3:45
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Liepaja waste, FS

Totalt utbetalt:

5.1 miljoner kr

Typ av bistånd: KTS

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2000

Region: Lettland

Det övergripande målet med insatsen är att förbättra avfalls- hanteringen i Liepaja-regionen, och därigenom minska utsläppen av miljöförstörande ämnen till mark, luft och vatten. Insatsen består av en teknisk genomförbarhetsstudie samt av en miljökonsekvens- beskrivning. Studien förväntas ge fullgott underlag för invest.beslut.

As part of the preparations for an investment project regarding waste management in the Liepaja Region, Sida finances a feasibility study, preliminary design and an environmental impact assessment. The projectwill prepare for future investments in a regional waste management system.

Kommentera gärna: