Livskvalité

Denna information uppdaterades 2015-05-20 19:15
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Qality of life

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Högskolan i Kalmar

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2009

Region: Lettland

Kalmar högskola 001-0317. Målet är att i ett första steg få fram en väl fungerande, effektivt och samstämmigt samverkansnätverk, som i nästa steg skall kunna formulera en ansökan om EU-finansiering med inrikt- ning på livskvalitet – naturen och kulturen som en väsentlig resurs och som har internationella förgreningar, vilket kan ge transnationeela fördelar.

Kommentera gärna: