Livsmedelssäkerhet

Denna information uppdaterades 2015-04-29 8:23
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Food security, Livstek

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Livstek, Gotland

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2008

Region: Lettland

Målgruppen är småföretagare i Baltikum och Polen. Företagen fördjupar sig främst i sina kunskaper om livsmedelssäkerhet och företagsutveck- ling, samtidigt indirekt bygger nätverk sinsemellan och förmedlar sina erfarenheter till en större grupp företagare på de olika ort- erna.Projektet skall även öka medvetenheten om livsmedelssäkerhet hos

Kommentera gärna: