LVA-WB Trust Fund Hälsa

Denna information uppdaterades 2014-10-20 11:56
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: LVA-WB Trust Fund Health

Totalt utbetalt:

15.2 miljoner kr

Typ av bistånd: Sektorprogramstöd

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2004

Region: Lettland

Upprättandet av en Special Purpose Trust Fund hos Världsbanken för att stödja den lettiska hälso- och sjukvårdsreformen. Projektets mål är förbättrad hälsa hos befolkningen i Lettland genom ett hållbart resultatorienterat hälso- och sjukvårdssystem där sjukvårds- försäkringarna säkerställer befolkningens tillgång till sjukvård.

A special Trust Fund will be established at the World Bank to provide technical assistance related to the Latvian Health Care Reform. The purpose of the programme is to achieve a sustainable performance- oriented health care system. Progress towards the purpose will contribute to the improved health care of the Latvian population.

Kommentera gärna: