MGN. Civil Service utb

Denna information uppdaterades 2011-10-10 15:31
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: MGN. Civil Serivce Traini

Totalt utbetalt:

6.9 miljoner kr

Typ av bistånd: KTS

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2001

Region: Mongoliet

Projektet ingår i ledningsutvecklingsprogrammet Mongolian Management Development program, vilket initierats av mongoliska regerringen i samarbete med UNDP. Assistera kabinettet med att forma en demokratisk samhällsutveckling.

The project is a part of the management program Mongolian Management Development Program, initiated by the Mongolian government in cooperation with UNDP. To assist the Cabinet Secretariat to develop a democratic development in Mongolia

Kommentera gärna: