Miljöjournalister 2

Denna information uppdaterades 2015-07-26 0:27
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Environmental journal. 2

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Högskolan i Kalmar

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2010

Region: Lettland

Kalmar Högskola.För att skapa en tydlig koppling mellan seminariet i Kalmar (tidigare ansökan 76700378) och den dagliga verksamheten som jouranalister arbetear i och för att nå kokreta, mätbara resultat planerar vi genomföra ett uppföljningsseminarium ca 6 månader efter det första seminariet.

Kommentera gärna: