Miljöjournalister

Denna information uppdaterades 2015-01-15 6:01
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Environmental journalists

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Högskolan i Kalmar

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2009

Region: Lettland

Kalmar Högskola. Seminariet genomförs för journalister från Swe, Let, Est, Lit, Pol, Rys. I första hand rekryteras deltagarna från lokala och regionala medier i orter i områden som gränsar till Östersjön. Seminariets huvudsyfte är att vara kunskapshöjande och bidra till nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte mellan miljöjournalister i de deltagande länderna.

Kommentera gärna: