Minska skogsskador

Denna information uppdaterades 2011-04-04 9:49
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Forestdameges

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Skogsstyrelsen

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2009

Region: Lettland

Skogsstyrelsen region öst. Seminarium 11-12 mars 2008. Hämta kunskap om skogsskadeläget i våra grannländer, utbyta kunskap och erfarenhet om deras sätt att arbeta för att förhindra framtida skogsskador samt om hur de samarbeter med övrig skogsnäringen i sina länder. Syftet är att bilda ett nätverk om skogsskador och komma fram till konkreta förslag till aktivitete inom Baltic 21.

Kommentera gärna: