MNG. Bankutbildning

Denna information uppdaterades 2012-03-05 22:40
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: MNG. Bank Management

Totalt utbetalt:

1.3 miljoner kr

Typ av bistånd: KTS

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 1999

Region: Mongoliet

Bank utbildning Bankchefer från statliga och privata banker, institutioner i Mongoliet skall få kunskaper om nya idéer och metoder som kan genomföras i deras egna banker/institutioner/organisationer Kursen är antagligen ett första steg i ett fortsatt samarbete

Bank Management Course. Managers from private and state owned bakns/bank institutions in Monglia shall get knowledge about new ideas and methods, which can be implemented in their own banks/institutions. This course is regarded as a first step in a continued cooperation

Kommentera gärna: