MNG. Civil Aviation

Denna information uppdaterades 2015-05-15 16:49
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: MNG. Civil Aviation

Totalt utbetalt:

18.5 miljoner kr

Typ av bistånd: KTS

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2003

Region: Mongoliet

Omfattande upprustning av luftfartsinfrastrukturen gjord med hjälp av lån från ADB. Institutionella brister samt brister inom säkerhet och drift har fått lämnas utan åtgärd p g a brist på resurser. Sida-stödet skall bidra till att rätta till dessa brister.

The civil aviation infrastrukture has been developed financed by loan from ADB. Institutional shortages as well as shortages within thesafety and operational areas have been left due to lack of resources. Sida4s support is to be used for eliminating these shortages.

Kommentera gärna: